Gastouderbureau


Aanmelding

Wanneer je na een kennismakingsgesprek enthousiast bent over de opvang die ik bied, kun je contact opnemen met het samenwerkende gastouderbureau voor een intakegesprek. Daarna zullen we samen met het gastouderbureau een contract opstellen waarin o.a. de opvangdagen en -tijden vastgelegd worden. Na ondertekening kan de opvang starten.


Bureaukosten

Naast het uurtarief van Klein Domein betaal je bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals is vastgelegd in de Wet Kinderopvang.
Klein Domein werkt samen met gastouderbureau VIP.


Vergoeding

Klein Domein staat ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden bij de belastingdienst op www.toeslagen.nl.
Dit is in bijna alle gevallen een groot voordeel voor ouders omdat de overheid een deel van de opvang vergoedt.

Vanaf 1 januari 2017 sta ik als zelfstandig gastouder ingeschreven bij de KvK.