“ Kinderen ontwikkelen liefde voor de natuur,
voor alles dat leeft, groeit en bloeit.”

Groene Kinderopvang

Het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan kinderopvanglocaties met een groot hart voor kinderen en een groen hart voor natuur. Klein Domein voldoet aan alle kwaliteitseisen die horen bij een Groene Kinderopvang. De manier waarop natuurbeleving en natuurlijke materialen verankerd zijn in de dagelijkse activiteiten én de inrichting van de buitenruimte met rijke speelaanleidingen maken Klein Domein tot een unieke groene gastouderopvang.

Natuurbeleving

Bij Klein Domein is er veel ruimte voor natuurbeleving. Ik leer kinderen te genieten van buiten zijn.
Met aandacht voor wat er om hen heen gebeurt; geuren, kleuren, de wisseling van de seizoenen,
een vogeltje dat fluit, we bewonderen en verwonderen. Maar ook in spel, boeken, verhalen
en liedjes speelt de natuur een rol.

Vrij spelen in een natuurlijke omgeving is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van
kinderen in alle leeftijden. Het spel van kinderen is buiten vaak vrijer, gevarieerder en
aandachtiger dan binnen. De natuur prikkelt, daagt uit, geeft kinderen de ruimte om hun
fantasie de vrije loop te laten en roept vragen op die uitnodigen tot onderzoeken. Daarnaast
worden zij onbewust gestimuleerd tot bewegen.